KIM JESTEŚMY

Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego jest towarzystwem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000277476. Siedzibą PSSTM jest miasto Gdańsk, a podstawową jednostką terytorialną na płaszczyźnie działalności – woj. pomorskie.

PSSTM zrzesza profesjonalistów i hobbystów transportu miejskiego. Członkami Stowarzyszenia są uczniowie, studenci, naukowcy, pracownicy firm związanych z transportem, pasjonaci. Jednym słowem członkiem PSSTM może być każdy, komu bliska jest komunikacja miejska, w szczególności komunikacja tramwajowa, trolejbusowa, autobusowa i kolej.

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie członków we wszystkich podejmowanych pracach i przedsięwzięciach. Obecnie w pracach Klubu uczestniczy 30 członków.

Zachęcamy do szerokiej współpracy wszelkie osoby i firmy, którym zależy na promocji transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem proekologicznego transportu elektrycznego.

GUZIKI-2